دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم سینمایی ساخت ایران

ببینید

فیلم سینمایی ساخت ایران

داغترین‌ها: #کنسرت آنلاین کیهان کلهر fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=512670, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=140019, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=257813, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=789858, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1488605, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '35575955', uid: 'Jmj f', i le: 'نماهنگ ویژه روز عرفه', use ame: 'film azavi', use id: '9229897', visi _c : '8.1 هزار', se de _ ame: 'رسانه اینترنتی فیلم رضوی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35575955-4613__3545.jpg', du a io : '2:04', sda e: '19 ساعت پیش', da e_exac : '28 تیر 1400', li k: '/v/Jmj f', cha elId: '9229897', cha elUse ame: 'film azavi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'رسانه اینترنتی فیلم رضوی', }; 2:04 ویدیو بعدی نماهنگ ویژه روز عرفه از کانال رسانه اینترنتی فیلم رضوی نرو بعدی 1:45 ماه ذی الحجه؛ ماه مهربان از کانال رسانه اینترنتی فیلم رضوی 2:02 وقتی شکست عشقی خوردی | محسن ایزی | طنز و کمدی از کانال Am eji 1:56 طنز جدید ایرانی رنگ مو - کمدی از کانال ویکی ویدئو 0:15 فیلم طنز مژگان طاهر پور از کانال سید ابوالفضل میراحمدی 0:45 فیلم طنز از کانال ☠AB☠ 0:54 طنز سارا سمائی/مشق عید قدیمvsجدید/طنز سارا/کمدی ایرانی از کانال 1k پلیز :| 0:59 کلیپ طنز / خنده دار سارا / فان سارا سمایی / ویدیو کمدی ایرانی از کانال 丅꧇ꦊᴇʟᴇɴᴀꦊ꧇丅 فالو = فالو 1:00 کلیب"طنز" کمدی فوق العاده خنده دار از کانال ga g_cilp 0:18 فیلم طنز و خنده دار از کانال M game 2020 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.ebbfa324c9a19c4d26da.bu dle.js?b090a6e62c39a5f9a1dc"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/14083844-1352-b.jpg"," esumeUID":"gLSds","du a io ":2575,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2575&ca ego ies=film& cha el=5918370&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u06a9\u0645\u062f\u06cc&keywo ds=\u0637\u0646\u0632&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2575&ca ego ies=film& cha el=5918370&keywo ds=\u0633\u0627\u062e\u062a&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u06a9\u0645\u062f\u06cc&keywo ds=\u0637\u0646\u0632&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/gLSds\/f\/gLSds.m3u8?k=39801"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2adea377a85c7a85586203b03aab8b2714083844-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjBkNDM2ZDFjZGRiMGRkMzI1OWEwZjc1OWQ1NDkyNDU3IiwiZXhwIjoxNjI2NzgzMDY2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.aj-jDC3vTe- DcIsjXwOG86AJq44gCziRq-MqHTJ3v0"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/14083844_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _727764", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ساخت ایران 1 قسمت اول 87,747 بهنام محمدیان 28 دنبال‌ کننده 87,747 بازدید 1,811 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن فیلم کمدی ساخت ایران فصل 1 قسمت 1 2 سال پیش فیلم # فیلم # کمدی # طنز بهنام محمدیان 28 دنبال کننده دنبال کردن سریال و فیلم‌های سینمایی در آپارات دسترسی به آرشیوی از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 73.4% کلاه قرمزی 97 - قسمت 1 سریال و فیلم‌های سینمایی 2:04 نماهنگ ویژه روز عرفه رسانه اینترنتی فیلم رضوی 8.1 هزار بازدید 19 ساعت پیش 1:45 ماه ذی الحجه؛ ماه مهربان رسانه اینترنتی فیلم رضوی 3.4 هزار بازدید 23 ساعت پیش 2:02 وقتی شکست عشقی خوردی | محسن ایزی | طنز و کمدی Am eji 3.8 هزار بازدید 6 روز پیش 1:56 طنز جدید ایرانی رنگ مو - کمدی ویکی ویدئو 417 بازدید 5 روز پیش 0:15 فیلم طنز مژگان طاهر پور سید ابوالفضل میراحمدی 404 بازدید 2 روز پیش 0:45 فیلم طنز ☠AB☠ 309 بازدید 2 روز پیش 0:54 طنز سارا سمائی/مشق عید قدیمvsجدید/طنز سارا/کمدی ایرانی 1k پلیز :| 721 بازدید 3 روز پیش 0:59 کلیپ طنز / خنده دار سارا / فان سارا سمایی / ویدیو کمدی ایرانی 丅꧇ꦊᴇʟᴇɴᴀꦊ꧇丅 فالو = فالو 237 بازدید 3 روز پیش 1:00 کلیب"طنز" کمدی فوق العاده خنده دار ga g_cilp 327 بازدید 4 روز پیش 0:18 فیلم طنز و خنده دار M game 2020 1.7 هزار بازدید 6 روز پیش

ساخت ایران(Made i I a )لوگوی ساخت ایران ۱لوگوی ساخت ایران ۲نویسندهفصل اول:خشایار الوندآرش قادریپیمان قاسم خانیفصل دوم:امیر عربیکارگردانفصل اول:محمدحسین لطیفیفصل دوم:برزو نیک‌نژادفصل سوم:بهمن گودرزیبازیگرانامین حیاییمحمدرضا گلزاربهنام تشکرفرهاد اصلانیپاملا الکیکپیر داغرگوهر خیراندیشالیکا عبدالرزاقیبهاره رهنمامهران رجبیسحر دولتشاهیمحسن کیاییمهران احمدیسارا بهرامیامیرحسین رستمیحسین امیدیسازنده موسیقی متنفصل اول:یحیی سپهری شکیبفصل دوم:آرمان موسی پورکشور سازندهایرانزبان اصلیفارسیشمار فصل‌ها۳شمار قسمت‌هافصل اول: ۱۸ قسمتفصل دوم:۲۲ قسمتتولیدتهیه‌کننده‌هاسید امیر پروین حسینیمنصور سهراب پورفیلم‌برداریفصل اول:سیروس عبدلیفصل دوم:ابراهیم غفوریمدت۵۰ تا ۶۰ دقیقهپخشنخستین نمایششبکه نمایش خانگی ساخت ایران نام مجموعه ای ویدیویی برای شبکه نمایش خانگی است. فصل اول تولید سال ۱۳۹۰ و به کارگردانی محمدحسین لطیفی است که بخشی از فیلم در لبنان فیلم برداری شده است و ابتدا در رسانه خانگی و سپس در شبکه آی‌فیلم و نسیم پخش شد. فصل دوم تولید سال ۱۳۹۵–۱۳۹۶ و به کارگردانی برزو نیک‌نژاد است که در ادامه استقبال از فصل اول ساخته شد. این فصل از اردیبهشت ۱۳۹۷ از رسانه خانگی پخش گردید.[۱] و فصل سوم به کارگردانی بهمن گودرزی در حال ساخت است و به احتمال زیاد در پاییز ۱۴۰۰ در شبکه نمایش خانگی و پلتفرم فیلیمو پخش خواهد شد شخصیت‌ها[ویرایش] بازیگر نقش فصل امین حیایی غلامحسین جعفر زاده اصلی ۱،۲ محمدرضا گلزار جمشید قلعه حسن خانی ۱،۲ محسن کیایی فرهاد نوری پناه ۲ فرهاد اصلانی انوشیروان باقری ۱ سحر دولتشاهی بیتا نیاکان ۲ مهران احمدی سعید توتونچی ۲ سارا بهرامی پریسا جاوید ۲ بهاره رهنما هما ۱ پاملا الکیک ژاکلین لوریان ۱،۲ بهنام تشکر کوروش افشار جم ۱،۲ گوهر خیراندیش ماه طلعت بهشتی ۱ الیکا عبدالرزاقی رویا ۱ امیرحسین رستمی محسن هلاکویی ۲ حسین امیدی سیاوش ۲ آرش استیلاف آرش ۲ آن شی ژن میچا ۲ پیر داغر لوریان ۱ جستارهای وابسته[ویرایش] شبکه نمایش خانگی مجموعه‌های تلویزیونی پخش شده در شبکه نمایش خانگی ایران منابع[ویرایش] ↑ آی فیلم. «ساخت ایران». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ آوریل ۲۰۱۵..mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوساخت ایرانساخت ایران (سری) • ساخت ایران ۱ (۱۳۹۰-۱۳۹۱) • ساخت ایران ۲ (۱۳۹۷) برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=ساخت_ایران_(مجموعه_نمایش_خانگی)&oldid=32363922» رده: مجموعه‌های تلویزیونی پخش‌شده در شبکه نمایش خانگیرده‌های پنهان: Televisio a icles wi h i co ec ami g s yleمقالات دارای جعبه اطلاعاتصفحه‌هایی که از جعبه اطلاعات تلویزیون با پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنند

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب