دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
ریاضی چهارم صفحه ی 15

ببینید

ریاضی چهارم صفحه ی 15

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38510055', uid: 'gR0xk', i le: 'ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول - ماشین های ورودی خروجی - صفحه 15', use ame: 'Mah ab m', use id: '7413599', visi _c : '139 ', se de _ ame: 'مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38510055-7862__3402.jpg', du a io : '15:45', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '20 مهر 1400', li k: '/v/gR0xk', cha elId: '7413599', cha elUse ame: 'Mah ab m', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم', }; 15:45 ویدیو بعدی ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول - ماشین های ورودی خروجی - صفحه 15 از کانال مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم نرو بعدی 15:43 ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول - ماشین های ورودی خروجی - صفحه 13 و 14 از کانال مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 6:37 ماشین ورودی و خروجی قسمت 1 از کانال دبستان پسرانه جوادالائمه واحد صفائیه پایه سوم 5:00 تدریس ماشین های ورودی - خروجی از کانال Teache .Bah ami 1:44 تمرین ماشین های ورودی خروجی از کانال sami a.s 6:41 ماشین ورودی و خروجی پایه چهارم از کانال a a _edu 9:14 ساخت سایت همراه با پارسا در ۳ دقیقه !!! از کانال Hcjvy 17:10 روبیک های مناسب برای حل از کانال Rubik cube 1:41 لوحه ی ۱۶ از کانال Kala a i.aval 3:05 ساخت پمپ آب دنبال کنید تا ساختش را ببینید از کانال 1249z fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} درس - خانه دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22232305-2188-b.jpg"," esumeUID":"hMEf0","du a io ":581,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =581&ca ego ies=educa io al&use id=7495198& cha el=7495198&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =581&ca ego ies=educa io al&use id=7495198& cha el=7495198&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631&mid oll=180&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7495198&cha el_use ame= .gho che&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc&keywo ds=\u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/hMEf0\/f\/hMEf0.m3u8?k=6ebeb"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22232305_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=161848, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=57437, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=74739, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=182479, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=260423, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=316349, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/c684b25427db95f1f0b9f7e749b10fd022232305-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNmZTE3MmQ2ZTM1MjExYTgwNDViNTMxNzIxZWJkMWVlIiwiZXhwIjoxNjM0MjI1MDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.sHEJkFzuuThGlpbJqBao EOUg2P CTe_d0zJdwbD0zE"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _642850", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); ریاضی چهارم.صفحه 15 39,350 درس - خانه 651 دنبال‌ کننده 39,350 بازدید 1,395 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سلام. درس- خانه . تمرین صفحه 15. ماشین های ورودی - خروجی. نرگس غنچه. آموزگار پایه چهارم. دبستان شهید رجبی 2. ناحیه شش مشهد 1 سال پیش آموزشی # ماشین های ورودی خروجی # تمرین # پایه چهار درس - خانه 651 دنبال کننده دنبال کردن مدرسه ی ویدیویی پرورش کودکان 1 روز پیش سلام منم معلمم کار تون عالیه کلاس انلاین نباشه کلاس ویدیویی گزارش تخلف u_11983794 3 روز پیش منگ منگ میکنی گزارش تخلف من یه اوتاکو بازه روانیم 3 روز پیش عالی گزارش تخلف ami games_226 3 روز پیش عالییی من کلاس چهارم هستم درس - خانه سلام و سپاس گزارش تخلف soli7399 1 سال پیش سلام .میشه لطف کنید بفرمایید برای تدریس این درس از چه برنامه ای استفاده شده درس - خانه سلام و با احترام. از پاور پوینت برای تهیه فایل و از کامتازیا برای فیلمبرداری. لطفا نظر خود را بفرمایید متشکرم. گزارش تخلف رضا 1 سال پیش عالی درس - خانه سلام و سپاس. نظرات اصلاحی شما باعث بهبود تدریس و رفع نقاط ضعف می شود. ممنون گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 15:45 ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول - ماشین های ورودی خروجی - صفحه 15 مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 139 بازدید 2 روز پیش 15:43 ریاضی سوم ابتدایی - فصل اول - ماشین های ورودی خروجی - صفحه 13 و 14 مهتاب نورمحمدی؛ دکترای زبان شناسی؛ معلم و مترجم 418 بازدید 2 روز پیش 6:37 ماشین ورودی و خروجی قسمت 1 دبستان پسرانه جوادالائمه واحد صفائیه پایه سوم 434 بازدید 5 روز پیش 5:00 تدریس ماشین های ورودی - خروجی Teache .Bah ami 1 هزار بازدید 5 روز پیش 1:44 تمرین ماشین های ورودی خروجی sami a.s 305 بازدید 1 سال پیش 6:41 ماشین ورودی و خروجی پایه چهارم a a _edu 114 بازدید 1 سال پیش 9:14 ساخت سایت همراه با پارسا در ۳ دقیقه !!! Hcjvy 0 بازدید 36 دقیقه پیش 17:10 روبیک های مناسب برای حل Rubik cube 0 بازدید 36 دقیقه پیش 1:41 لوحه ی ۱۶ Kala a i.aval 0 بازدید 36 دقیقه پیش 3:05 ساخت پمپ آب دنبال کنید تا ساختش را ببینید 1249z 0 بازدید 36 دقیقه پیش

جواب سوال های تمرین صفحه ۱۵ ریاضی چهارم دبستان از فصل یکم اعداد و الگوها در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده شده است.پاسخ سوال 1 – 2 – 3 تمرین صفحه 15 ریاضی چهارم⭐ جهت مشاهده بهتر و بزرگ تر تصاویر کافیست یک بار بر روی آن ها کلیک کنید و یا آن ها را در گالری موبایل خود ذخیره کرده و از آنجا مشاهد کنید.۱- اگر پول طاهره دو برابر پول غزل باشد، جدول را کامل کنید. سپس با توجه به اطلاعات جدول، ماشین ورودی – خروجی مشابه آن را کامل کنید. ۲- جاهای خالی را پر کنید.۳- با توجه به کاری که ماشین انجام می دهد شکل بعد را رسم کنید. به نمونه توجه کنید.کامل کن، تساوی ها را کامل کنید.پاسخ کامل صفحه 15 ریاضی چهارم ابتداییتمامی سوالات این بخش از کتاب امتحانی می باشد پس سعی کنید به صورت کامل بر روی آن مسلط شوید. همچنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که مطالب این صفحه صرفا جهت کمک آموزشی برای شما دانش آموز عزیز قرار داده شده است و شما نباید فقط از آن ها کپی برداری کنید بلکه باید یک بار سوالات را مطالعه کنید و اگر مشکلی در حل کردن آن داشتید سپس به این مطلب مراجعه کنید. مطلب پیشنهادی : جواب سوالات فعالیت و کاردرکلاس صفحه ۱۴ ریاضی چهارم✅ در این نوشته تمرین صفحه ۱۵ ریاضی چهارم را بررسی کردیم، جهت دسترسی به پاسخ سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه موردنظر را به همراه ماگرتا در گوگل سرچ کنید. تگ هاآموزش و پرورش / Educa io پایه چهارم ابتدایی / Eleme a y Fou h G ade

اشتراک گذاری فیسبوک توئیتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب