دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
بعضی آدمها عجیب خوبند

بعضی آدمها عجیب خوبند

"هنر" و "علم" و "سیاست'" همه خوبند ولیای به قربان همانیکه "رفاقت" بلد است ...#محمد_مهدی_درویش_زادهa efe_sa emi

> مقالات موضوعی ‏ > فرهنگی و مذهبی ‏ > موضوعات قابل تامل ‏ > نبض زندگی ‏ > مشاهده مقاله va jQue ySc ip Ou pu ed = false; fu c io i i JQue y() { if ( ypeof(jQue y) == 'u defi ed') { if (! jQue ySc ip Ou pu ed) { jQue ySc ip Ou pu ed = ue; docume .w i e("" + "ip >"); //docume .w i e("jQue y. oCo flic ()" + "ip >"); docume .w i e("" + "ip >"); } } } i i JQue y(); if ( ypeof jQue y.ui == 'u defi ed') { docume .w i e("" + "ip >"); docume .w i e(''); } jQue y(docume ). eady(fu c io (){ //jQue y('#f i dBox').hide(); jQue y('#f i dBox').dialog({ i le: 'ارسال به دوستان', au oOpe : false, wid h: 500, heigh :350 }); jQue y('# o_f ie d_li k').click(fu c io (){ jQue y('#f i dBox').dialog("ope "); }); }); jQue y(docume ). eady(fu c io (){ jQue y('#f ie dFo m').ajaxFo m({ befo eSubmi :fu c io (a , $fo m, op io s) { jQue y("#bu_se d_f ie d").a ("disabled", ue); jQue y('#f ie d_msg').h ml(''); }, success: fu c io (msg) { jQue y("#bu_se d_f ie d").a ("disabled",false); jQue y('#f ie d_msg').h ml(msg); } }); }); جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: va Reload = 8; fu c io eloadImg(id) { if ( Reload . abli ks:hove { backg ou d-colo : #FEF9E2; } . ab > . abli ks.ac ive { backg ou d-colo : #eee ; backg ou d-colo : #fff ; bo de -bo om:0px; colo : #EB8F03; } . abco e { display: o e; paddi g: 0px 1px; bo de : 1px solid #ccc; paddi g-bo om: 0px; /*bo de :2px ou se #727272; bo de - op: o e;*/ } /*2*/ /*e2*/ /*e3*/ . ewLabel{ wid h: 110px !impo a ; ma gi - op: -94px !impo a ;/*z-i dex:0 !impo a ;*/} . ewHome{} .co T{ma gi - op: -4%; paddi g:0px;backg ou d:#fafafa;ove flow:hidde ;bo de - adius:5px;} .homeIco s{ ex -alig : ce e ;fo -size: 9px;paddi g- op:71px;bo de - adius: 6px; bo de : 1px solid #ddd; wid h: 110px; heigh : 98px;posi io : ela ive;ma gi - igh : 6px;} /*.homeIco s a{ a si io : all 1s; display: i li e-block;}*/ /*.homeIco s a:hove { a sfo m: scale(1.2); -webki - a sfo m: scale(1.1); -moz- a sfo m: scale(1.1); -ms- a sfo m: scale(1.1); }*/ .homeDiv{heigh : i he i ;} /*meeeeee */ #pooyesh{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/pooyesh.jpg');} #amoozesh{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/amoozesh.jpg');} #ham ah{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/ham ah.jpg');} #hamya 1{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/hamya 1.jpg');} #s ude 1{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/s ude .jpg');} #mosha eka 2{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/mosha ek (1).jpg');} #hesabda 11{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/hesabda .jpg');} # abz1{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/ abz(1).jpg');} #dideba { backg ou d: u l('h p://behi e ega .d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/dideba .jpg');} #havay{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/hava.jpg');} #dic{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/dic(1).jpg');} # ez{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/ ezoome.jpg');} #es ekhdam2{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/es ekhdam.jpg');} #ka da esh1{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/ka da esh.jpg');} #es gah1{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/es gah.jpg');} # ava ma d1{ backg ou d: u l('h p://d af iya .com/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/images/ ava ma d.jpg');} .homeDiv > div > a:hove { a sfo m: scale(1.02); -webki - a sfo m: scale(1.02); -moz- a sfo m: scale(1.02); -ms- a sfo m: scale(1.02); } .homeDiv > div > a{ a si io : all 0.5s; display: i li e-block;} .homeDiv{ backg ou d: #FFF; ma gi - op: 10px; /* heigh : 150px;*/ wid h: 100%; ove flow: hidde ; paddi g: 20px 4px; } @media sc ee a d (max-wid h: 720px){ . ab{wid h:100% !impo a ;} .homeDiv{ma gi - op:0px !impo a ; heigh :au o !impo a ; paddi g:0px 0px !impo a ;} .homeIco s{ ma gi - igh :10% !impo a ;} #do eJadid{wid h:114px !impo a ;} . ab > . abli ks{wid h:18% !impo a ; fo -size:8px !impo a ; heigh :31px; fo -weigh :bold; } . ab > . abli ks.ac ive{paddi g- op:1% !impo a ; paddi g-bo om:4.5% !impo a ;} }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب