دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
انیمه ناکجا آباد موعود قسمت 11 دوبله فارسی

ببینید

انیمه ناکجا آباد موعود قسمت 11 دوبله فارسی

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '37284951', uid: '0AdQm', i le: 'انیمیشن سریالی پونی کوچولو::فصل اول قسمت اول::با دوبله ی فارسی', use ame: ' e filiks_38_ka o ', use id: '11348357', visi _c : '1 هزار', se de _ ame: 'vidio x | ویدیو ایکس(دنبال=دنبال)', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37284951-3278__5948.jpg', du a io : '21:53', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '14 شهریور 1400', li k: '/v/0AdQm', cha elId: '11348357', cha elUse ame: ' e filiks_38_ka o ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'vidio x | ویدیو ایکس(دنبال=دنبال)', }; 21:53 ویدیو بعدی انیمیشن سریالی پونی کوچولو::فصل اول قسمت اول::با دوبله ی فارسی از کانال vidio x | ویدیو ایکس(دنبال=دنبال) نرو بعدی 12:10 انیمیشن سریالی پاوپاترول(قسمت سی و یک) با دوبله ی فارسی از کانال vidio x | ویدیو ایکس(دنبال=دنبال) 1:43 دوبله من و دوست خوبم از فیلم نورلند موعود از کانال (A.P) 22:54 انیمیشن نورلند موعود : قسمت دوم :: دوبله فارسی :: از کانال آیروفیلم 1:27 اوپنینگ فصل 2 ناکجا آباد موعود (نورلند موعود) از کانال Fa emeh_Ko o i 1:33 اوپینگ فصل 2 انیمه ناکجا آباد موعود( نورلند موعود ) از کانال A ime 1:08 اولین میکسم از نورلند موعود... از کانال "Hi a a_sad,, 0:29 میکس از انیمه نورلند موعود از کانال اولین وآخرین emma i The p omised eve la d 0:20 میکس ویدیو انیمه نورلند موعود:) از کانال Shsosm fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.33e2e8156a8255bc607a.bu dle.js?f32b46334b70ff64e748"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} {Thieves of Movie} دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/23285766-4249-b.jpg"," esumeUID":"FWQ8x","du a io ":1374,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/FWQ8x\/f\/FWQ8x.m3u8?k=71e4a"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/23285766_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=277282, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=84104, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=130598, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=396759, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=760965, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1276277, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb17.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1463b1fd44ae853d92306fd9c0567a5b23285766-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJhNjM3YzJmNDIwMmFkMDE0ZWYwYTAwOWQ3NzYzY2ViIiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.qSxIxKcw1K qluoiBpM5K 3 hZPZ1pb6QQNEzixk7R8"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _616769", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمیشن نورلند موعود فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی 14,086 {Thieves of Movie} 2.2 هزار دنبال‌ کننده 14,086 بازدید 524 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن گروهی از نوجوانان بی سرپرست که در یک یتیم خانه به ظاهر بی عیب و نقص زندگی می کنند، پس از زیر پا گذاشتن قانون منع خروج از یتیم خانه، به یک راز هولناک پی می برند و… 1 سال پیش کارتون # انیمیشن # انیمیشن دوبله فارسی # انیمیشن سریالی # نورلند موعود # معمایی # A ima io # A ima io se iyali # A ima io doble fa si {Thieves of Movie} 2.2 هزار دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 21:53 انیمیشن سریالی پونی کوچولو::فصل اول قسمت اول::با دوبله ی فارسی vidio x | ویدیو ایکس(دنبال=دنبال) 1 هزار بازدید 2 روز پیش 12:10 انیمیشن سریالی پاوپاترول(قسمت سی و یک) با دوبله ی فارسی vidio x | ویدیو ایکس(دنبال=دنبال) 1.4 هزار بازدید 2 روز پیش 1:43 دوبله من و دوست خوبم از فیلم نورلند موعود (A.P) 150 بازدید 1 ماه پیش 22:54 انیمیشن نورلند موعود : قسمت دوم :: دوبله فارسی :: آیروفیلم 1.4 هزار بازدید 2 سال پیش 1:27 اوپنینگ فصل 2 ناکجا آباد موعود (نورلند موعود) Fa emeh_Ko o i 673 بازدید 7 ماه پیش 1:33 اوپینگ فصل 2 انیمه ناکجا آباد موعود( نورلند موعود ) A ime 339 بازدید 6 ماه پیش 1:08 اولین میکسم از نورلند موعود... "Hi a a_sad,, 171 بازدید 3 ماه پیش 0:29 میکس از انیمه نورلند موعود اولین وآخرین emma i The p omised eve la d 359 بازدید 6 ماه پیش 0:20 میکس ویدیو انیمه نورلند موعود:) Shsosm 240 بازدید 6 ماه پیش

انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی

انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی – آپارات چگونه اژدهای خود را تربیت… در انیمیشن چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم: دنیای پنهان ، هنگامی که هیک… تماشای فیلم. Filimo …

انیمه ناکجا آباد موعود Yakusoku o Neve la d قسمت 11 … – … فصل 1 قسمت 1 · افسانه کورا #انیمه …. انیمیشن میراکلس : ماجراجویی در پاریس |فصل دوم قسمت 9 دوبله فارسی.

دانلود فصل اول کارتون نورلند موعود با دوبله فارسی The … قسمت آخر (دوبله فارسی) اضافه شد. دانلود فصل اول کارتون نورلند موعود با دوبله فارسی The P omised Neve la d 2019. نام انیمه: نورلند موعود فصل 1 – The P omised …

انیمه ناکجا آباد موعود قسمت 11 با زیرنویس فارسی … – نماشا قسمت یازدهم انیمه زیبای درحال پخش ناکجاآباد موعود با زیرنویس فارسی برای دانلود قسمت های دیگر این انیمه و انیمه های فصلی دیگه به کانال … کارتون و انیمیشن …

انیمه ناکجا آباد موعود قسمت 12(آخر) با زیرنویس … قسمت دوازدهم( آخر ) انیمه زیبای پایان یافته ناکجا آباد موعود با زیرنویس فارسی برای دانلود قسمت های دیگر و اطلاع از فصل دوم به کانال تلگرامی جهان … کارتون و انیمیشن …

انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی – … گروهی از نوجوانان بی‌سرپرست که در یک یتیم‌خانه به ظاهر بی‌عیب و نقص زندگی می‌کنند، پس از زیر پا گذاشتن قانون منع خروج از یتیم‌خانه، به یک راز …

دانلود سریال نورلند موعود The P omised Neve la d فصل 1 … دانلود سریال The P omised Neve la d تا قسمت 4 با دوبله فارسی. قسمت 12 از فصل … قسمت 11 فصل 1: {کیفیت1080p} {کیفیت720p} {کیفیت480p}. قسمت 12 …

دانلود انیمیشن سریالی The P omised Neve la d با دوبله … دانلود انیمیشن سریالی نورلند موعود با لینک مستقیم دانلود انیمیشن سریالی The … قسمت 04 از فصل اول با دوبله فارسی (نسخه بازبینی) قرار گرفت … استودیوی انیمیشن‌ سازی کلاورورکس است که پخش آن از تاریخ 11 ژانویه 2019 در …

قسمت 2 فصل 1 انیمیشن نورلند موعود “The P omised … کارتون ماشا و میشا دوبله فارسی قسمت 81 ۰۷:۰۲ … قسمت 11 فصل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍1 انیمیشن سریالی اولترامن “Ul ama ” با دوبله فارسی ۲۲:۵۳. قسمت 11 فصل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍1 …

دانلود فصل اول انیمیشن نورلند موعود کانال تلگرام قاصدک دانلود دانلود قسمت پانزدهم سریال هیولا دانلود قسمت 24 سریال نهنگ آبی … دانلود انیمیشن نورلند موعود دوبله فارسی The P omised Neve la d 2019.

دانلود فصل اول انیمه نورلند موعود The P omised … – بیا تو صفا دانلود فصل اول کارتون نورلند موعود با دوبله فارسی The P omised … S01 | ژانر: ترسناک، معمایی، تخیلیزبان: دوبله فارسی + ژاپنی | تعداد قسمت ها: …

انیمه ناکجا آباد موعود قسمت 11 با زیرنویس فارسی … – زمین … دسته‌بندی انیمیشن … انیمه توکیو غول فصل سوم قسمت 11 با زیرنویس فارسی Tokyo ghoul e 11 24:10 … انیمه ناکجا آباد موعود قسمت پنجم (دوبله فارسی …

انیمه ناکجا آباد موعود قسمت پنجم (دوبله فارسی) – فیدیا D ago s Defe de s of Be k.

اهنگ تیتراژ اول سفید برفی با موهای قرمز (فصل 2) – دیدئو انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی. ۰. ۳ ساعت قبل. ۲۲:۵۳ · انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 10 دوبله فارسی. ۰. ۳ ساعت قبل. ۲۲:۵۳ …

ویدیو کلیپ های جدید انیمیشن دوبله فارسی دانلود جدیدترین ویدیو کلیپ های انیمیشن دوبله فارسی، دانلود ویدیو کلیپ های … انیمیشن هیلدا فصل 1 قسمت 11 {دوبله ف. … انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسم.

دانلود فصل اول انیمه نورلند موعود The P omised Neve la d … فصل اول کارتون نورلند موعود ۲۰۱۹ با کیفیت 1080p. قسمت 2 (دوبله فارسی) اضافه شد. خلاصه انیمیشن : در سال 2045 را نمایش می دهد ، جایی که یک یتیم 11 ساله در خانه گریس فیلد زندگی … (انیمیشن با نسخه دوبله فارسی سانسور شده).

مخبر – 1398/03/02 – دانلود باب اسفنجی، فصل 3 قسمت 11 … دانلود باب اسفنجی، فصل 3 قسمت 11 دوبله فارسی …. دانلود سافت ور : دانلود انیمیشن شهر سگ Dog Tow 2019 با کیفیت 1080p … دانلود سافت ور : دانلود فصل اول انیمه نورلند موعود The P omised Neve la d 2019 با دوبله فارسی.

انیمیشن نورلند موعود فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی – دیدوبین انیمیشن نورلند موعود فصل اول قسمت 11 دوبله فارسی. گروهی از نوجوانان بی سرپرست که در یک یتیم خانه به ظاهر بی عیب و نقص زندگی می کنند، پس از زیر پا …

دانلود انیمیشن سریالی The P omised Neve la d – آرین دانلود قسمت 04 از فصل اول + دوبله فارسی (نسخه بازبینی) … دانلود انیمیشن سریالی نورلند موعود The P omised Neve la d با کیفیت عالی و دوبله …

فیلم: انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 2 دوبله فارسی … گروهی از نوجوانان بی سرپرست که در یک یتیم خانه به ظاهر بی عیب و نقص زندگی می کنند، پس از زیر پا گذاشتن قانون منع خروج از یتیم خانه، به یک راز هولناک پی می …

1398/05/14 – دانلود فصل اول انیمه نورلند موعود The … – مخبر فصل اول کارتون نورلند موعود 2019 با کیفیت 1080p. قسمت 2 (دوبله فارسی) اضافه شد. خلاصه انیمیشن : در سال 2045 را نمایش می دهد ، جایی که یک یتیم 11 ساله در خانه گریس فیلد … (انیمیشن با نسخه دوبله فارسی سانسور شده).

فیلم: انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسمت 1 دوبله فارسی / … گروهی از نوجوانان بی سرپرست که در یک یتیم خانه به ظاهر بی عیب و نقص زندگی می کنند، پس از زیر پا گذاشتن قانون منع خروج از یتیم خانه، به یک راز هولناک پی می …

ویدیو کلیپ های سریال وادی گرگ ها دوبله فارسی فصل اول قسمت ویدیو کلیپ های سریال وادی گرگ ها دوبله فارسی فصل اول قسمت، دانلود ویدیو کلیپ … انیمیشن (نورلند موعود) فصل اول قسم. … انیمیشن هیلدا فصل 1 قسمت 11 {دوبله ف.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب