دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
امیدوار بودن

امیدوار بودن

امیدوار بودن

Defi i io f om Wik io a y, he f ee dic io a y Jump o aviga io Jump o sea ch Pe sia [edi ] Ve b[edi ] امیدوار بودن‎ • (ommid-vâ buda ) o hope امیدوارم آن کتاب را بخواند.‎ Ommid-vâ am â ke âb â bexâ ad. (mo e li e a y) امیدوارم اون کتاب رو بخونه.‎ Omid-vâ am u ke âb o bexu e. (mo e colloquial) I hope he'll ead ha book. امیدوارم که حال شما خوب باشد.‎ Ommid-vâ am ke hâl-e šomâ xub bâšad. (mo e li e a y) امیدوارم که حالتون خوب باشه.‎ Omid-vâ am ke hâle u xub bâše. (mo e colloquial) I hope you' e doi g well. (li . I hope ha you heal h is good) Co juga io [edi ] Co juga io of امیدوار بودن (ommid-vâ budá ) (li e a y I a ia Pe sia ) امیدوار بودن (ommid-vâ budá ) i fi i ive امیدوار بود (ommid-vâ bud) pas s em امیدوار باش (ommid-vâ bâš) p ese s em امیدوار بودیم (ommid-vâ búdim) ما امیدوار بودم (ommid-vâ búdam) من pas امیدوار باشیم (ommid-vâ bấšim) ما امیدوار باشم (ommid-vâ bấšam) من subju c ive p ese امیدوار بودید (ommid-vâ búdid) شما امیدوار بودی (ommid-vâ búdi) تو امیدوار باشید (ommid-vâ bấšid) شما امیدوار باشی (ommid-vâ bấši) تو امیدوار بودند (ommid-vâ búda d) آنها امیدوار بود (ommid-vâ bud) وی امیدوار باشند (ommid-vâ bấša d) آنها امیدوار باشد (ommid-vâ bấšad) وی امیدواریم (ommid-vâ im) ما امیدوارم (ommid-vâ am) من p ese (suffixed) امیدوار هستیم (ommid-vâ has im) ما امیدوار هستم (ommid-vâ has am) من p ese (sepa a e) امیدوارید (ommid-vâ id) شما امیدواری (ommid-vâ i) تو امیدوار هستید (ommid-vâ has id) شما امیدوار هستی (ommid-vâ has i) تو امیدوارند (ommid-vâ a d) آنها امیدوار است (ommid-vâ as ) وی امیدوار هستند (ommid-vâ has a d) آنها امیدوار هست (ommid-vâ has ) *empha ic وی امیدوار بوده‌ایم (ommid-vâ budé-im) ما امیدوار بوده‌ام (ommid-vâ budé-am) من p ese pe fec امیدوار خواهیم بود (ommid-vâ xâhím bud) ما امیدوار خواهم بود (ommid-vâ xâhám bud) من fu u e امیدوار بوده‌اید (ommid-vâ budé-id) شما امیدوار بوده‌ای (ommid-vâ budé-i) تو امیدوار خواهید بود (ommid-vâ xâhíd bud) شما امیدوار خواهی بود (ommid-vâ xâhí bud) تو امیدوار بوده‌اند (ommid-vâ budé-a d) آنها امیدوار بوده است (ommid-vâ budé as ) وی امیدوار خواهند بود (ommid-vâ xâhá d bud) آنها امیدوار خواهد بود (ommid-vâ xâhád bud) وی امیدوار باشید (ommid-vâ bấšid) شما امیدوار باش (ommid-vâ bấš) تو impe a ive Co juga io of امیدوار بودن (omid-vâ budá ) (colloquial Teh a i) امیدوار بودن (omid-vâ budá ) i fi i ive امیدوار بود (omid-vâ bud) pas s em امیدوار باش (omid-vâ bâš) p ese s em امیدوار بودیم (omid-vâ búdim) ما امیدوار بودم (omid-vâ búdam) من pas امیدوار باشیم (omid-vâ bấšim) ما امیدوار باشم (omid-vâ bấšam) من subju c ive p ese امیدوار بودین (omid-vâ búdi ) شما امیدوار بودی (omid-vâ búdi) تو امیدوار باشین (omid-vâ bấši ) شما امیدوار باشی (omid-vâ bấši) تو امیدوار بودن (omid-vâ búda ) اونها امیدوار بود (omid-vâ bud) او امیدوار باشن (omid-vâ bấša ) اونها امیدوار باشه (omid-vâ bấše) او امیدواریم (omid-vâ im) ما امیدوارم (omid-vâ am) من p ese (suffixed) امیدوار هستیم (omid-vâ has im) ما امیدوار هستم (omid-vâ has am) من p ese (sepa a e) امیدوارین (omid-vâ i ) شما امیدواری (omid-vâ i) تو امیدوار هستین (omid-vâ has i ) شما امیدوار هستی (omid-vâ has i) تو امیدوارن (omid-vâ a ) اونها امیدواره (omid-vâ e) او امیدوار هستن (omid-vâ has a ) اونها امیدوار هست (omid-vâ has ) *empha ic او امیدوار بوده‌ایم (omid-vâ bud'ím) ما امیدوار بوده‌ام (omid-vâ bud'ám) من p ese pe fec امیدوار باشین (omid-vâ bấši ) شما امیدوار باش (omid-vâ bấš) تو impe a ive امیدوار بوده‌این (omid-vâ bud'í ) شما امیدوار بوده‌ای (omid-vâ bud'í) تو امیدوار بوده‌ان (omid-vâ bud'á ) اونها امیدوار بوده (omid-vâ budé) او P ese - e se suffixes af e co so a s ـیم (-im) ما ـم (-am) من p ese e se ـید (-id) شما ـی (-i) تو ـند (-a d) آنها است (as ) او af e lo g vowels ییم (-yim) ما یم (-yam) من p ese e se یید (-yid) شما یی (-yi) تو یند (-ya d) آنها ست (-s ) او هست (has ) هستیم (has im) ما هستم (has am) من p ese e se هستید (has id) شما هستی (has i) تو هستند (has a d) آنها هست (has ) او نیست ( is ) نیستیم ( is im) ما نیستم ( is am) من p ese e se نیستید ( is id) شما نیستی ( is i) تو نیستند ( is a d) آنها نیست ( is ) او Re ieved f om "h ps://e .wik io a y.o g/w/i dex.php? i le=امیدوار_بودن&oldid=43708192" Ca ego ies: Pe sia lemmasPe sia ve bsPe sia mul iwo d e msPe sia compou d ve bs wi h بودن

این جملات امید بخش زندگی‌ شما را تغییر می‌دهد محمد رحمانی به‌روزرسانی: اسفند 1397 - دقیقه انگیزه

5 اشتراک‌گذاری

در لحظات سخت و ناگوار زندگی، امیدواری، تنها عاملی است که باعث می‌شود دست از تلاش برنداریم و جنبه‌های مثبت زندگی را ببینیم. همه‌ی ما در طول زندگی با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو می‌شویم. گاهی زندگی، روی سخت و ناخوشایند خود را به ما نشان می‌دهد. با این حال، در چنین شرایطی همیشه باید به خاطر بیاورید که سختی،‌ جزو جدایی‌ناپذیر زندگی است و بسیاری از افراد، شرایط سختی مشابه شما را تجربه کرده‌اند. این جملات امید بخش به شما کمک می‌کنند که در شرایط سخت زندگی، امیدتان را از دست ندهید. «امیدواری، یعنی توانایی دیدن نور و روشنایی از پسِ تاریکی‌ها» – دزموند توتو اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e این نقل‌قول زیبا از دزموند توتو، یکی از فعالان صلح و رهبران جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی است. این نقل‌قول ساده، معنای واقعی امید را به ما یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد که امید دقیقا به چه کارمان می‌آید. حتی در تاریک‌ترین لحظات زندگی، امید است که باعث می‌شود به جنبه‌های مثبت زندگی و اتفاقات خوشایندی که در آینده می‌افتند، فکر کنیم. حتما بخوانید:۱۳ خطای ذهنی‌ که زندگی شما را بر هم می‌زند۱۰ نکته‌ای که رضایت از زندگی شما را افزایش می‌دهد۸ تغییر کوچکی که زندگی شما را لذت‌بخش‌تر می‌کند «سه اصل ضروری برای داشتن زندگی شاد عبارتند از: کاری برای انجام دادن، چیزی برای دوست داشتن و چیزی برای امیدوار بودن» – ژوزف ادیسون اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e ژوزف ادیسون، نویسنده و شاعر انگلیسی، معتقد است برای شاد بودن، تنها سه عامل موردنیاز است و یکی از آنها، امید است. دو اصل اول یعنی کاری برای انجام دادن و چیزی برای دوست داشتن، ریشه در زمان حال دارند اما امید، انسان را به تفکر به آینده وامی‌دارد. «امید مانند ریسکی است که باید آن را بپذیرید.» – ژرژ برنانوس، نویسنده‌ی فرانسوی اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e زمانی که زندگی روی سخت خود را نشان می‌دهد، امید اغلب به شکل ریسک به نظر می‌رسد. در واقع شما مجبورید به چیزهایی امیدوار باشید که ممکن است اصلا پیش نیایند ولی شاید شرایط موجود، مطابق میل شما پیش برود. از این رو، جمله‌‌ی ژرژ برنانوس، به‌خوبی این شرایط را توصیف می‌کند. امیدوار بودن ضروری است اما زندگی همیشه آن‌طور که ما انتظار داریم، پیش نمی‌رود. حتما بخوانید: امید چیست و چگونه به زندگی ما نیرو ‌می‌بخشد «ما باید ناامیدی‌ها را بپذیریم ولی هرگز نباید امیدمان را از دست بدهیم.» – مارتین لوترکینگ جونیور اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e مارتین لوترکینگ، جملات زیبا و نقل‌قول‌های حکیمانه‌ی زیادی دارد و احتمالا این نقل‌قول، کمتر از سایر جملات او شنیده شده است. پذیرش ناامیدی یعنی این حقیقت را بپذیریم که همیشه، همه‌چیز مطابق میل ما پیش نمی‌رود. باید این حقیقت را بپذیریم اما نه به قیمت از دست دادن امید. «امید چون پرنده‌ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌گزیند، بدون گفتن هیچ کلمه‌ای، آواز می‌خواند و هرگز متوقف نمی‌شود.» – امیلی دیکنسون، شاعر آمریکایی اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e امیلی دیکنسون از استعاره‌ای جذاب برای توصیف امید، استفاده کرده است. او امیدواری را به پرنده‌ای آوازخوان تشبیه کرده است که بدون شک احساس مثبتی را در ما ایجاد می‌کند. امید هرگز متوقف نمی‌شود و فراتر از هر توصیف و کلمه‌ای است. هرکدام از نقل‌قول‌های این فهرست، تنها گوشه‌ای از قدرت امیدواری را توصیف می‌کنند. «در تاریک‌ترین آسمان‌هاست که می‌توان درخشان‌ترین ستاره‌ها را دید.» – ریچارد ایوانز اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e نقل‌‌قول‌های مشابهی از افراد مختلف در این مورد مطرح شده است اما این نقل‌قول، ریشه‌ی علمی دارد. برای تماشای ستاره‌های چشمک‌زن که میلیون‌ها سال نوری از ما فاصله دارند، باید در تاریک‌ترین محیط‌ها به آسمان نگاه کنید. شاید این حقیقت علمی هم به نوعی تعریفی از امید باشد؛ نور ستاره زمانی پدیدار می‌شود که نورهای اندک محیط اطراف، کنار بروند و تاریکی مطلق، پدیدار شود. حتما بخوانید: این جملات تاثیرگذار زندگی شما را از این رو به آن رو می‌کند «از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش. مهم‌ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی.» – آلبرت اینشتین اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e برای اینشتین، یادگیری همواره مهم‌ترین جنبه‌ی زندگی بود. در این نقل‌قول، اینشتین اهمیت یادگیری را با مفهوم امید ترکیب کرده است. او معتقد بود که ما هرگز نباید از پرسش‌گری دست بکشیم؛ شاید فردا، پاسخ‌های جدیدی برای سؤالات خود پیدا کنیم. «امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترینِ چیزهاست و چیزهای خوب هیچ‌وقت نمی‌میرن.» – اندی دوفرین – رستگاری در شاوشنک اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e رستگاری در شاوشنک، فیلمی الهام‌بخش است که مفهوم امید را به ما یادآوری می‌کند و این نقل‌قول، مفهوم این فیلم را در یک جمله خلاصه می‌کند. امید تنها دلیل اندی دوفرین برای ادامه دادن مسیر و تلاش برای آزادی است. ما هم به‌راحتی می‌توانیم این روحیه و امید اندی را الگوی زندگی روزمره‌ی خود قرار بدهیم. «امید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می‌دارد. امید، رؤیای انسان بیدار است.» – پلینیوس اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e این جمله شاید یکی از قدیمی‌ترین نقل‌قول‌های این فهرست باشد. پلینیوس، معروف به پلینی بزرگ، طبیعی‌دان، فیلسوف طبیعی و نویسنده‌ی رومی و مؤلف «دانشنامه‌ی تاریخ طبیعی» بوده‌ است. در این جمله، پلینی امید را مانند ساختاری توصیف می‌کند که جهان را نگه داشته است. حتما بخوانید: این جملات الهام بخش را همیشه به یاد داشته باشید «شگفت‌انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌تواند همه‌ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.» – جان گوئیر، نمایشنامه‌نویس آمریکایی اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e هیچ چیز نمی‌تواند گذشته را تغییر بدهد اما آینده می‌تواند فرصتی برای جبران اشتباهات گذشته باشد؛ اشتباهاتی که شاید در زمان خودشان، درست به نظر می‌رسیدند. نقل‌قول‌های زیادی درمورد آینده وجود دارد از جمله این نقل‌قول از جان گوئیر که معتقد است امیدی هرچند کوچک به آینده، می‌تواند فرصتی برای جبران ناکامی‌های گذشته باشد. «امید، هرگز سکوت نمی‌کند.» – هاروی میلک، سیاست‌مدار آمریکایی اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e منظور از نقل‌قول بالا این است که امید هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و همیشه وجود دارد. این توانایی و اشتیاق ماست که حضور امید در زندگی‌مان را پررنگ‌تر یا بی‌فروغ‌تر می‌کند. «امیدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید. البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.» – من شماره چهار هستم، پیتاکوس لور اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e پیتاکوس لور نویسنده‌ی کتاب‌های علمی و تخیلی است و این جمله در یکی از کتاب‌هایش عنوان شده است. این نویسنده، امید را به چرخه‌ای تشبیه می‌کند. حتی زمانی که ناامیدی، ما را به‌سمت سیاهی و تباهی می‌کشد، امید دوباره ظاهر می‌شود. امید همواره قابل اتکاست و همیشه در موقع نیاز برمی‌گردد و انسان را از تباهی نجات می‌دهد. حتما بخوانید: چگونه مثبت فکر کنیم؛ ۱۰۰ تمرینی که حالتان را خوب می‌کند «ممکن است بتوانید همه‌ی گل‌ها را بچینید، اما نمی‌توانید از آمدن بهار جلوگیری کنید.» – پابلو نرودا اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e نقل‌قول قبل درمورد چرخه‌ی امید بود. پابلو نرودا هم نقل‌قول مشابهی دارد و امید را با بهار مقایسه می‌کند که پس از پاییز و زمستان سرد و طولانی، از راه می‌رسد. حتی اگر انسان از تمام قدرت خود برای جلوگیری از آنها استفاده کند، امید و بهار، هردو از مفاهیم اجتناب‌ناپذیر زندگی هستند. «ظرفیت انسان برای پذیرش امید، شگفت‌انگیزترین حقیقت زندگی است. امید، برای بشر یک مقصد واضح مشخص می‌کند و انرژی لازم را برای شروع کردن به او می‌دهد.» – نورمن کازین، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e امید، دلیلی برای ادامه دادن است یا دلیلی برای سکون؟ نورمن کازین معتقد است که امیدواری، انرژی لازم برای حرکت و هدفی برای ادامه‌ی مسیر به انسان می‌دهد. بدون امید، تلاشی برای رسیدن به اهداف آینده، صورت نخواهد گرفت. امیدواری، مقصدی است که طی کردن مسیر را ارزشمند می‌کند. «من به بدبختی‌ها و چیزهای بد فکر نمی‌کنم؛ تنها چیزی که به یاد می‌آورم زیبایی‌هایی است که باقی می‌مانند.» – آنه فرانک، نویسنده‌ی آلمانی اشتراک‌گذاری در Facebook اشتراک‌گذاری در Twi e خاطرات آنه فرانک، یکی از مشهورترین کتاب‌های دنیاست. آنه فرانک، همواره به جنبه‌های مثبت زندگی توجه کرده است. در این نقل‌قول، او به‌جای غرق شدن در ناامیدی‌ها، بر زیبایی‌ها و جنبه‌های مثبت تمرکز می‌کند. این تفکرات مثبت، بهترین مثال از امیدواری است که در تاریک‌ترین و سخت‌ترین لحظات زندگی، به دادمان می‌رسد. در تمام لحظات سخت زندگی، همواره امید وجود داشته است. باید این حقیقت را بپذیریم که زندگی هیچ‌کس، خالی از سختی و دشواری نیست و ادامه دادن آن، بدون امیدواری، امکان‌پذیر نیست. کدام نقل‌قول برای شما الهام‌بخش‌تر بود؟ آیا نقل‌قول دیگری درمورد امید شنیده‌اید که زندگی شما را تغییر داده باشد؟ آیا کتابی خوانده‌اید یا فیلمی تماشا کرده‌اید که امید را در دل شما زنده کرده باشد؟ آن را با سایر همراهان چطور در میان بگذارید. برگرفته از: mo iva io g id (fu c io (a){fu c io c(){ y{ e u 0===a('.si gle-co ai e .pos ').a ('class'). oS i g().spli (' '). educe(fu c io (f,g){ e u 0 div:emp y {display: o e;} مجموعه صوتی چطور می‌توانیم شادتر زندگی کنیم؟ فرمول شادی و مثبت‌اندیشی را یاد بگیرید و با افسردگی خداحافظی کنید ۱۰،۰۰۰ تومان مشاهده

تغییر نگرشجملات مثبتغلبه بر ناامیدی

5 اشتراک‌گذاری Wha sAppTeleg amFacebookLi kedi Twi e پرینتایمیل

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب